ઝટકા મશીન હેવી

  • પ્રોડક્ટ્સ કોડ : ZM

માહિતી  :   હવે રોઝડા જેવા જાનવરો ખેતીને નુકશાન નહી કરી શકે કેમ કે હવે સરદાર એન્ટરપ્ર......


હવે રોઝડા જેવા જાનવરો ખેતીને નુકશાન નહી કરી શકે કેમ કે હવે સરદાર એન્ટરપ્રાઇઝ મશીન કરશે પાકનું રક્ષણ

હવે ખેડૂતોને પાકના રક્ષણ માટે આખી રાત ઉજાગરા નહીં કરવું પડે. અને કોઈ જંગલી જાનવર પાક ને નુકશાન પણ નહિ કરી શકે. પાક રક્ષક સરદાર એન્ટરપ્રાઇઝ મશીન પાકનું રક્ષણ કરશે

35 વોલ્ટની બેટરી સંચાલિત આ મશીનના ઝટકાથી હાથી,રોઝડા (નીલગાય), જંગલી સુવર, હરણ, રીંછ, શેઢાડી, વાંદરા,ખુંટીયા વગેરે તમામ જાનવરો ને પાકની નજીક ફરકી શકશે નહિ.

મુખ્ય વાત એ છે કે આ મશીનના કરંટથી જાનવર કે માણસ પણ અડકી જાય તો પણ મૃત્યુ થવાની પરિસ્થિતિ ઉભી થતી નથી. એક વાર ફરીથી જણાવી દઈએ આનાથી કોઈને પણ ના જીવનું જોખમ રહેતું નથી.

નાના એવા મશીન ને 35 વોલ્ટની મશિનથો કરંટ આપવામાં આવે છે. ત્યાર પછી આ મશીનને ખેતરોની ચારે બાજુ લગાડવામાં આવેલ ક્લચ વાયર થી જોડી દેવામાં આવે છે.

કેમકે બેટરીનો કરંટ હોવાને લીધે આમાં અર્થીગ થવાની વાત જ નથી રહેતી.આ મશીનને ઘર કે બગીચાની આજુબાજુ પણ લગાડી શકાય છે.જેનાથી વાંદરાઓ નુકશાન ન પહોંચાડી શકે.

આ કરંટથી કોઈપણ જાનવર કે માણસ મરશે નહિ.
આ મશીન એક મિનિટમાં 100-105 વાર ઝટકા આપીને પાકનું રક્ષણ કરે છે.

પૂછપરછ માટે