નર્મદા ડેમ ઓવરફલો

ગુજરાત ની જીવાદોરી સમાન નર્મદા ડેમ ઓવરર્ફ્લો ...પહેલી વાર ૧૩૧.૨૦ મિટર...

નવો રાજકીય પક્ષ

ગુજરાત માં એક નવો રાજકીય પક્ષ જે #ભગતસિંહ ના સપનાનું ભારત બનાવશે #જાત...

ઓનલાઈન અરજી ખેડૂત ને ની બેંક ને કરવાની હોય

જે બેંકો કાલે એમ કહેતી હતી કે "અમારે ઓનલાઈન અરજી કરવાની નથી ખેડુતોએ જ ...

કેવા વૃક્ષો માટે કેવી જમીન સારી

વુક્ષો વાવો વરસાદ લાવો ; આજકાલ તાપમાન બહુ વધતું જાય છે અને એની પાછળ નુ...

રોજ તથા ભૂંડ થી થતા ખેડૂતો ના ઉભા પાક ને નુકશાન

ગુજરાતના મોટાભાગના ગામડાંઓમાં વાવણીજોગ વરસાદ થઈ ગયો છે ખેડુત આલમ ગ...

પ્રધાન મંત્રી સન્માન નિધિ યોજના

કોઈ પણ ખાતેદારોના પ્રઘાનમંત્રી સન્માન નીઘી યોજનામા ઓનલાઈન અરજી કરે...

પાક વીમા કંપની ને ઘી કેળા

ખેડૂતના વીમા પ્રીમયમ ચૂકવામાં વીમા કંપનીઓ ના આંખ આડા કાન ખેડૂતો ન...

વાયુ ની અસર

વાયુ વાવાઝોડા થી સાવચેતીના ના ભાગ રૂપે કચ્છ માં તંત્ર હરકત માં...

વાયુ વાવાઝોડા ના લેટેસ્ટ સમાચાર જોવો

ગુજરાત ઉપર થી આફત ટળી વાયુ નો રૂટ બદલાયો...

વાયુ વાવાઝોડા ના લેટેસ્ટ સમાચાર

સાવચેતી ના ભાગ રૂપે બધા એ સરકાર શ્રી ના આદેશ નું પાલન કરવું...

ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડ ના ભાવ પત્રક

ખેડૂતો ને લગતી તમામ માહિતી માટે અમારી વેબસાઈટ અને એપ્લીકેસન ડાઉનલો...

ખેડુત

ખેડૂતો માટે ખુશ ખબર કેરળ માં 48 કલાક માં વરસાદ ની આગાહીઓ...

  • Showing Result 1 - 12 of 13 Records